มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครองถ้วยพระราชทาน ในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครองถ้วยพระราชทาน ในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “เกษตรเมืองนักปราชญ์ ราชธานีอีสาน สืบสานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ” ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ร่วมแสดงความคิดเห็น