“สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพระยุคลบาท”

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพระยุคลบาท” ให้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม โดยมี ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม. เขต 34 และคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ

ร่วมแสดงความคิดเห็น