เปิดบ้านวิชาการ ตามรอยพ่อ …ก่อความรู้ สู่..เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ประจำปีการศึกษา 2559

ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เข 34 เป็นประธานพิธี เปิดบ้านวิชาการ ตามรอยพ่อ …ก่อความรู้ สู่..เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ประจำปีการศึกษา 2559 ในการนี้ ดร.มัสฤณ ธนนราพงศ์ ผอ.โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กล่าวรายงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น