Prego ไทย-อิตาเลียน รับสมัครกุ๊ก/ผู้จัดการร้าน/พนักงานเสิร์ฟ

ร้านอาหาร Prego ไทยอิตาเลียน

รับสมัคร

กุ๊ก 2 ตำแหน่ง

ผู้จัดการร้าน 2 ตำแหน่ง

พนักงานเสิร์ฟ 3 ตำแหน่ง

สอบถามเพิ่มเติม โทร.081-8827466

ร่วมแสดงความคิดเห็น