ศิลปินกลองและการแสดงล้านนา จัดประชุมเพื่อจัดตั้งสมาคมกลองและการแสดงล้านนา

ศิลปินกลองและการแสดงล้านนา นำโดย นายธนวัฒน์ ราชวัง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่ จัดประชุมเพื่อจัดตั้งสมาคมกลองและการแสดงล้านนา เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมทางวัฒนธรรมและอนุรักษ์ศิลปะการแสดงของชาวล้านนา ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เมื่อวันที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น