โครงการปิด”ฝายมีชีวิต” ลำดับที่ 299 ของประเทศไทย

การสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เป็นฝายตัวที่ 4 ของ จ.เชียงใหม่ และเป็นลำดับที่ 299 ของประเทศไทย สร้างในท้องที่หมู่ 9 บ้านแม่แมะ ต.แม่แรม ซึ่งวัตถุประสงค์และประโยชน์ของฝาย สร้างฝายเพื่อเก็บน้ำให้สัตว์น้ำ สัตว์ป่าได้กินน้ำในช่วงฤดูแล้ง และเป็นแนวป้องกันไฟป่า จากสภาพโดยทั่วไปเป็นป่าเปียก การสร้างฝายเกิดขึ้นได้เพราะ การร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้าน และผู้ประกอบการในพื้นที่

นำโดย นายสมชิต กันธะยา สจ.เชียงใหม่ แม่ริม เขต 2 พ.ต.ท.วิจิตร ก๋าตุ้ย สว.อก.สภ.แม่ริม คณะเจ้าหน้าที่หน่วยฯทป.6 (น้ำตกตากหมอก) หน่วยฯทป.3 (น้ำตกแม่สา) เจ้าหน้าที่ ทหารกรมรบพิเศษ 5 ผู้ใหญบ้านหมู่ 8, 9 ต.แม่แรม เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมภาค 1(เชียงใหม่) ผู้บริหารพนักงานการประปาแม่ริม พนักงานปางช้างแม่สา พนักงานสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พนักงานอีเกิ้ลแทรคและฟินิกซ์ พร้อมชาวบ้านแม่แมะ และผู้ร่วมงานอีกกว่า 50 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น