นักรบดำลุยตัดไร่ฝิ่น พื้นที่สูง หลังพบ ลักปลูก “82 ไร่”

ทลายไร่ฝิ่น……….พ.ท.สุพร เรือศรีจันทร์ รอง ผบ.ฉก.ทพ.35 ปล่อยกำลังพล เพื่อเข้าทำการตัดทำลายไร่ฝิ่น ในพื้นที่ห้วยน้ำ-ทุ่งต้นงิ้ว รอยต่อระหว่าง อ.ท่าสองยาง, อ.แม่ระมาด จ.ตาก กับ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ จำนวน 96 แปลง รวม 81.31 ไร่ ที่ชาวเขาลักลอบปลูกในเขาลึก

บก.ฉก. จัดพิธีปล่อยแถว สนธิกำลังทหารจาก ฉก.ทพ.35 เข้าตัดทำลายไร่ฝิ่นพื้นที่ห้วยน้ำเย็น-ทุ่งต้นงิ้ว รอยต่อ อำเภอแม่ระมาด จ.ตาก กับ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ หลังดำเนินการสำรวจพบมีการลักลอบปลูกฝิ่นในพื้นที่กว่า 82 ไร่ พร้อมดำเนินการต่อเนื่องผลักดันพืชเสพติดหมดสิ้นจากประเทศ

วันที่ 16 ม.ค.60 พ.อ.สมรรถชัย แปงสาย หัวหน้าส่วนปฏิบัติการ กองบัญชาการเฉพาะกิจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า กองบัญชาการเฉพาะกิจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 จัดกำลังทหารจากกรมทหารพรานที่ 35 เข้าตัดทำลายไร่ฝิ่นในพื้นที่ ห้วยน้ำเย็น-ทุ่งต้นงิ้ว รอยต่อ อำเภอแม่ระมาด, ท่าสองยาง จังหวัดตาก กับ อ.อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ห้วงวันที่ 16-30 ม.ค.60 ภายหลังสถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. สำรวจพบฝิ่นในพื้นที่ จำนวน 96 แปลง พื้นที่กว่า 82 ไร่

โดยในช่วงเช้า ทางกรมทหารพรานที่ 35 ได้จัดพิธีปล่อยแถวกำลังพลชุดปฏิบัติการตัดทำลายไร่ฝิ่นที่ฐาน บ.วังแก้ว ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จังหวัดตาก โดยมี พ.ท.สุนทร เรือศรีจันทร์ รอง ผบ.ฉก.ทพ.35 เป็นประธานและเคลื่อนย้ายกำลังพลเข้าตัดทำลายไร่ฝิ่น เนื่องจากเป็นพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร ทั้งนี้พื้นที่ดังกล่าว เมื่อห้วงปลายเดือน ธ.ค.59 ทาง บก.ฉก.ศป.ปส.ทภ.3 ได้จัดกำลังพลจาก ฉก.ทพ.35 เข้าตัดทำลายไร่ฝิ่นมาแล้ว จำนวน 273 แปลง 230 ไร่

อย่างไรก็ตามตั้งแต่ห้วง 16 พ.ย. 59 – 16 ม.ค.60 สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. สำรวจพบฝิ่นในพื้นที่ จำนวน 1,921 แปลง 1,564 ไร่ ปัจจุบันกองบัญชาการเฉพาะกิจศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 จัดกำลังเข้าตัดทำลายแล้ว 1,852 แปลง 1,739 ไร่ โดยในจำนวนนี้เป็นฝิ่นนอกพื้นที่สำรวจ 191 แปลง 128 ไร่ ทั้งนี้ทางกองบัญชาการเฉพาะกิจศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันให้การลักลอบปลุกพืชยาเสพติดหมดสิ้นไปจากประเทศ

ร่วมแสดงความคิดเห็น