เจ้าหน้าที่ชำนาญการเกษตรสำนักงานเกษตร อ.สันกำแพง ให้ความรู้แก่เกษตรกรทั่วอำเภอสันกำแพง

นางแจ่มจันทร์ ล่ามช้าง เกษตรอำเภอสันกำแพง จ.เชียงใหม่ นายศรศักดิ์ ยศชนะ นางสาวพีรดี เหมวิรัช เจ้าหน้าที่ชำนาญการเกษตรสำนักงานเกษตร อ.สันกำแพง ให้ความรู้แก่เกษตรกรทั่วอำเภอสันกำแพง จำนวน 80 คน พร้อมป้ายติดที่ทำการอาสาสมัครเกษตรประจำหมู่บ้าน

ร่วมแสดงความคิดเห็น