มอบของขวัญ อวยพรปีใหม่ 2560 แก่ทีมงานกองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์

ทีมงานประชาสัมพันธ์ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ (ภาพล่าง) ทีมงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ธ.ก.ส มอบของขวัญ อวยพรปีใหม่ 2560 แก่ทีมงานกองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ ณ สำนักงานถนนราชเชียงแสน

ร่วมแสดงความคิดเห็น