พิธีมอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตรให้กับเกษตรกรจังหวัดลำพูน โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560

นิวัติ ชาติดี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลำพูน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมพิธีมอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตรให้กับเกษตรกรจังหวัดลำพูน โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 โดยมีคณิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รักษาการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ เขต 15 และ 16 เป็นประธานในพิธีมอบปัจจัยฯณ เทศบาลทากาศเหนือ อำเภอแม่ทา นครลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น