“คุณตี๋” ชาคริต เป็นปลื้ม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับเลือกให้เป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นของคณะบริหารธุรกิจ

ชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองประธานกรรมการ แผนกสื่อสารองค์กรและความยั่งยืน เทสโก้ โลตัส เป็นปลื้ม เมื่อทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับเลือกให้เป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นของคณะบริหารธุรกิจ โดย “คุณตี๋” ชาคริต เป็นนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจในช่วงปี 2528-2532 (รหัส 28) ซึ่งจะเข้ารับโล่ศิษย์เก่าดีเด่นในวันที่ 22 มกราคม 2560 นี้ ณ หอประชุม มช. ก็ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น