ชาวนา ชาวสวนเปิดศึกแย่งน้ำ

ศึกแย่งน้ำ………….กลุ่มเกษตรกรชาวนาผู้ใช้น้ำจากตำบลแม่สาว และตำบลแม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ จำนวนกว่า 200 คน เข้ายื่นหนังสือถึง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ เรียกร้องขอความช่วยเหลือให้ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา กรณีถูกสวนส้มหลายหมื่นไร่สูบน้ำจากห้วยแม่สาวไปใช้ จนเดือดร้อนกันทั่ว

กลุ่มชาวนาในพื้นที่ ตำบลแม่สาว และตำบลแม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ระดมพลกว่า 200 คน เดินทางยื่นหนังสือร้องพ่อถึงนายกรัฐมนตรี และเมืองเชียงใหม่ เปิดศึกกับนายทุนสวนส้มต่างถิ่น เร่งให้ดำเนินการตรวจและช่วยเหลือ เนื่องจากเดือดร้อนอย่างหนักถูกแย่งน้ำจากลำห้วย โดยติดตั้งเครื่องสูบและท่อดึงเข้าสวนโดยตรง จนน้ำไม่ไหลเข้าผืนนา เผยปีที่ผ่านมาพื้นที่นาเสียหายกว่า 8,000 ไร่

เมื่อเวลาประมาณ 11.00 น. วันที่ 17 ม.ค.60 ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มเกษตรกรชาวนาผู้ใช้น้ำจากตำบลแม่สาว และตำบลแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 200 คน นำโดยนายอนันต์ สุนทร ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำตำบลแม่สาว และนายสมศักดิ์ เขื่อนแก้ว เลขาธิการกลุ่มผู้ใช้น้ำตำบลแม่สาว รวมตัวเข้ายื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายรัฐมนตรี และนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร้องเรียนและเรียกร้องขอความช่วยเหลือให้ตรวจสอบและแก้ไขปัญหากรณีสวนส้มหลายหมื่นไร่ในพื้นที่ของกลุ่มนายทุนจากต่างถิ่นแย่งน้ำด้วยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำจากห้วยแม่สาวไปใช้ตั้งแต่ต้นน้ำจนไม่เหลือน้ำให้เกษตรกรชาวนาใช้ในการเพาะปลูก จนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก โดยเฉพาะในปีที่ผ่านมาที่เกิดสถานการณ์ภัยแล้ง

ทั้งนี้หนังสือดังกล่าวระบุข้อเรียกร้องให้เจ้าหน้าดำเนินการตรวจสอบพื้นที่พร้อมปฏิบัติตามกฎหมายอุทยานและป่าไม้อย่างเด็ดขาด หากพื้นที่ใดผิดกฎหมายให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด ขณะเดียวกันขอให้นายกรัฐมนตรี สั่งการในการนำ ม.44 มาบังคับใช้ในการจัดการกับกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ เพื่อทวงคืนผืนป่าในเขตอุทยานแห่งชาติและเขตป่าสงวนแห่งชาติ จากที่ดินที่ไมมีเอกสารสิทธิ์ ขณะเดียวกันขอเรียกร้องให้มีการปฏิรูปข้าราชการในพื้นที่อำเภอแม่อายด้วย เนื่องจากที่ผ่านมา ไม่ได้ทำงานตอบสนองความต้องการและความเดือดร้อนของประชาชน นอกจากนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสำรวจและสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่ตำบลแม่สาว เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระยะยาว โดยเบื้องต้นนายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับหนังสือดังกล่าว พร้อมรับที่จะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาต่อไป

ขณะที่ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำตำบลแม่สาว เปิดเผยว่า การรวมตัวเข้ายื่นหนังสือในครั้งนี้สืบเนื่องจากชาวนาผู้ใช้น้ำพื้นที่ทั้ง 2 ตำบล ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากการที่สวนส้มหลายหมื่นไร่ทำการสูบน้ำจากลำห้วยไปใช้จนหมดและไม่เหลือให้ชาวนาที่อยู่ท้ายน้ำใช้ทำการเพาะปลูก ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานหลายปีแล้ว แต่ในปีที่ผ่านมาเกิดผลกระทบและความเดือดร้อนรุนแรงกว่าทุกปีเนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้ง โดยช่วงกลางปี 2559 ที่ผ่านมา ได้เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนกับทางอำเภอแล้ว แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้าการแก้ไขปัญหา ทางกลุ่มชาวนาในพื้นที่ 2 ตำบล จึงรวมตัวกันเข้ายื่นหนังสือที่ศาลากลางจังหวัด หลังจากในปีที่ผ่านมาชาวนากว่า 6,000 ครอบครัว ได้รับความเดือดร้อน จากการที่พื้นที่ทำนากว่า 8,000 ไร่ ได้รับความเสียหาย เพื่อเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรีผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งหากเป็นไปได้ต้องการให้มีการนำ ม.44 มาบังคับใช้ในการแก้ไขปัญหานี้ที่สั่งสมมานานด้วย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนา

ร่วมแสดงความคิดเห็น