ชาวบ้านโฮ้งนอกสร้างฝายห้วยสะแลเป็นแหล่งนํ้าสำรองหน้าแล้ง


เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย (นํ้าตกตาดหมอก) ร่วมกับ นายสมชิต กันธะยา สมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหม่แม่ริม เขต 2 ส.อ.ฉมัง สิงหศักดิ์ ปลัดเทศบาลตำบลแม่แรม พร้อมผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้บริหารอีเกิ้ลแทรคและชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างฝายที่ศูนย์เรียนรู้ไร่เกษตรพอเพียง บ้านโฮ้งนอก บริเวณห้วยสะแล ท้องที่หมู่ที่10 บ้านโฮ่งนอก ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการกักเก็บนํ้าเพื่อการอุปโภคและใช้เพื่อการเกษตร และให้ความชุ่มชื้นกับผืนป่าโดยรอบ อีกทั้งยังเป็นแหล่งนํ้ากินของสัตว์ป่าน้อยใหญ่ที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว และใช้เป็นแหล่งนํ้าสำรองหากเกิดไฟป่าสามารถนำนํ้าหน้าฝายดับไฟป่าได้ ทั้งนี้สายนํ้าไหลผ่านห้วยสะแล เป็นต้นนํ้าสาขาที่จะไหลลงสู่นํ้าแม่แรม นํ้าแม่ริมและนํ้าปิงต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น