เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ซึ่งสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดขึ้นเพื่อสร้างความสุขให้แก่เด็กและเยาวชน มี ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ผอ.สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีต้อนรับ พร้อมนำเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ร่วมแสดงความคิดเห็น