ชมความน่ารัก ผู้เข้าประกวดหนูน้อยอากาศดี ในงานอากาศดีที่อมก๋อย

ชมความน่ารักของเด็ก ที่เข้าประกวดหนูน้อยอากาศดี ในงานอากาศดีที่อมก๋อย ที่เทศบาล ต.อมก๋อย ร่วมกับ อ. อมก๋อย จัดขึ้นเพื่อเป็นการถวายความอาลัยรัชกาลที่ 9 และเป็นการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยว ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น

โดยเทศบาล ต.อมก๋อย ร่วมกับ อ.อมก๋อย ร่วมกันจัดงานอากาศดีที่อมก๋อย คืนที่ผ่านมาเป็นคืนแรก ที่สนามกีฬาเทศบาล ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ในงานมีการประกวดหนูน้อยอากาศดี ซึ่งเป็นการประกวดความสามารถของเด็กตั้งแต่อายุ 5-8 ปี ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ประกอบด้วยชาวพื้นเมือง ชนเผ่าปากะญอ ม้ง ลาหู่ โดยมีผู้เข้าประกวดทั้งหมดรวม 11 คน โดยแต่ล่ะคนต่างงัดเอาความสามารถออกมาโชว์อย่างเต็มที่ สร้างความประทับใจให้กับคณะกรรมการ ผู้ปกครองตลอดจนผู้ที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

ในการประกวดเด็กๆที่เข้าประกวด มีเวลาในการแสดงความสามารถ 3 นาที ส่วนเนื้อหาการแสดงที่สื่อถึงความสำนึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวอมก๋อย ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว อ.อมก๋อย ซึ่งบรรยากาศการงานคืนนี้ ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น

ส่วนหลักเกณฑ์ในการตัดสิน หนูน้อยอากาศดี จะประกอบด้วยการโชว์ไหวพริบในการแสดง การรักษาเวลาในการแสดง การแสดงที่สื่อถึงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวอมก๋อย เครื่องแต่งกายที่เข้ากับการแสดง สุดท้ายบุคลิกในการแสดง โดยการประกวดจะแบ่งเป็น 2 รอบ รอบแรกเป็นการแนะนำตัว ส่วนรอบที่สองจะเป็นการแสดงความสามารถของเด็กๆแต่ละคน หลังจากการประกวดเสร็จสิ้น ผลปรากฏว่า ด.ญ.ธนมน ศิริวรรณ คว้าตำแหน่งชนะเลิศไป พร้อมเงินรางวัล ถ้วยรางวัล และสายสะพายไปครอง

สำหรับงานอากาศดีที่อมก๋อย จัดขึ้นเพื่อสำนึกพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวอมก๋อย และเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยปีนี้เป็นครั้งที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 18-20 มกราคม 2560 ส่วนวันนี้จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลายอย่าง อาทิเช่นการประกวดพืชผลทางการเกษตร ชมการกวนขนมปาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก การประกวดผลิตภัณฑ์ผ้าทอชุมชน การแข่งขันทำอาหารพื้นเมือง เช่น ไส้อั่วหลาม แกงคั่วไก่พื้นเมือง การทำลาบ แกงอ่อม สาธิตการใช้ควายอิดอ้อย หรือหนีบอ้อย ช่วงเย็นจะเป็นพิธีเปิดงานอากาศดีที่อมก๋อย อย่างเป็นทางการ พร้อมกับชมบ้านวิถีชีวิต 4 ชนเผ่า ก่อนที่จะมีการประกวดธิดาอมก๋อย ในช่วงกลางคืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น