ขนส่งเชียงใหม่ จัดประมูลป้ายเลขสวย อักษร” ขย “25 – 26 ก.พ. 60

นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่าสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย ครั้งที่ 19 หมวดอักษร ขย จำนวน301 หมายเลข ในวันเสาร์ – อาทิตย์ที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรสโรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประมูลแผ่นป้ายทะเบียนรถเลขสวยมาแล้ว จำนวน 18 ครั้ง 18 หมวดอักษรนำเงินรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) จำนวนรวมทั้งสิ้น 429,953,626 บาท ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศสำหรับจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก กปถ. ในโครงการต่างๆ อาทิเช่นโครงการจัดซื้อเครื่องมือตรวจจับความเร็วรถ, เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์, กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV), โครงการรถโมบายออกใบอนุญาตขับขี่เคลื่อนที่, โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร,โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย, โครงการขนส่งสัญจรสอนน้องใช้รถใช้ถนน,โครงการตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน, โครงการขนส่งห่วงใยใส่ใจผู้ประสบภัยจากรถโดยมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนเป็นประจำทุกปีรวมถึงปัจจุบันได้มีการจัดทำโครงการสื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและข้อมูลด้านความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนนผ่านจอ LED เป็นต้นเพื่อให้แผ่นป้ายมีความเป็นศิริมงคล สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้นำแผ่นป้ายทะเบียนรถเลขสวยหมวดอักษร ขย จำนวน 301 หมายเลข เข้าร่วมพิธีเสริมศิริมงคลในงานพิธีสำคัญทางศาสนาเมื่อวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 โดยนำแผ่นป้ายร่วมพิธีอธิษฐานจิตเจิมและประพรมน้ำพระพุทธมนต์ในพิธีพุทธาภิเษกพระเจ้าทันใจและผ้ายันต์นารายณ์ทรงครุฑ ณวัดพระนอนขอนตาลศักดิ์สิทธิ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่โดยมีพระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย)ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี พร้อมเกจิอาจารย์ทั่วประเทศ

ดังนั้น ผู้ที่ชนะการประมูลได้ป้ายทะเบียนรถเลขสวยทั้ง 301 หมายเลขไว้ครอบครอง จะมีแต่ความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตและธุรกิจการงานเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะผู้ชนะการประมูลป้ายเลขสวยได้แก่เลข ขย 1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888, 9999 และ ขย 1 จะได้รับมอบผ้ายันต์นารายณ์ทรงครุฑที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของเจ้าคุณธงชัยอีกด้วย

ในโอกาสนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญสร้างกุศลโดยการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยที่สามารถกำหนดหมายเลขที่เป็นมงคล ถูกโฉลก ถูกราศีของตนเองเพื่อความมั่งมีศรีสุขในชีวิต ตลอดจนร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง หมวดอักษร ขย ซึ่งมีความหมายว่า “ของขวัญปีใหม่ยิ่งใหญ่รุ่งเรือง” เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับตนเองหรือญาติผู้ใหญ่ หรือผู้ที่เคารพนับถือหรือผู้มีพระคุณตลอดจนเพื่อความเจริญรุ่งเรืองยิ่งใหญ่ในหน้าที่การงาน ในวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2560 ณโรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ โดยได้ตั้งเป้าหมายรายได้จากการประมูลป้ายเลขสวยในครั้งนี้ไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาทสำหรับพิธีเปิดการประมูลในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น.

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเกียรติจากท่านสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบกให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประมูลสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทะเบียนรถ โทร. 0-5327-0421 , 0-5327-7156, 08-4735-09-2692-9999 และ 08-1721-7999 สำนักงานขนส่งสาขาอำเภอฝาง โทร. 0-5334-6420-1สาขาอำเภอจอมทอง โทร. 0-5336-9666-9 และสาขาอำเภอแม่แตง โทร. 0-5310-411925 – 26 ก.พ.60

ร่วมแสดงความคิดเห็น