ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน ร่วมจัดงานบุญและงานภายในสำนักงานเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2560

อภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน พร้อมข้าราชการและลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน ร่วมจัดงานบุญและงานภายในสำนักงานเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2560

ร่วมแสดงความคิดเห็น