ร่วมพิธีเปิดตัวและมอบปัจจัยการผลิตโครงการทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2560

ธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์ เขต 5 เชียงใหม่พร้อม สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ร่วมพิธีเปิดตัวและมอบปัจจัยการผลิตโครงการทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2560 ณ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ สหกรณ์พร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณิต ลิขิตวิทยาวุฒิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดตัวและมอบปัจจัยการผลิต

ร่วมแสดงความคิดเห็น