รมว.กระทรวงทรัพย์ฯ ลงพื้นที่เชียงใหม่ มอบนโยบายฟื้นฟูพื้นที่ป่า

ช่วงบ่ายเวลาประมาณ 15.00 น. วันที่ 19 ม.ค.60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมอุทัย จันผกา ส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และคณะผู้ติดตาม ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ รวมทั้งการดำเนินการแก้ไขปัญหาป่าเสื่อมโทรมและการบุกรุกพื้นที่ป่า พร้อมทั้งได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้กับคณะข้าราชการสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และลำพูน โดยมีหัวหน้าพื้นที่อุทยานฯ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและเข้าร่วมการประชุมรับฟังการมอบนโยบายในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

โดยก่อนการเข้าประชุมทาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะผู้ติดตามได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการภายในอาคารสวนรุกขชาติห้วยแก้ว ซึ่งได้มีการจัดแสดงให้ความรู้ในเรื่องของพืชและสัตว์ โดยมีทางวิทยากรเป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานภายในอาคาร พร้อมทั้งได้ร่วมทำกิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับเยาวชน และนักเรียนในพื้นที่ ซึ่งได้มีการจัดแสดงสาธิตการผสมดิน การปลูกพืช รวมถึงการร้องเพลงประสานเสียงต้นไม้ของพ่อ ก่อนจะมีการมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกันกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ทางด้าน พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ถือเป็นภารกิจที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากกับทางเจ้าหน้าที่ของอุทยานฯ ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงในพื้นที่ ซึ่งจะต้องคอยสอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้น โดยการดำเนินการเหล่านี้จะสำเร็จได้นั้นก็ต้องอาศัยความชำนาญ และความรู้ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เป็นหลัก ซึ่งตนมีหน้าที่เพียงแค่คอยมอบนโยบายในการดำเนินการเท่านั้น แต่สิ่งสำคัญที่จะให้นโยบายประสบความสำเร็จก็ขึ้นอยู่กับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นมากที่สุด ซึ่งอยากให้ทางเจ้าหน้าที่ได้คำนึงถึงจุดนี้ให้มาก และขณะเดียวกันการดำเนินการนั้นไม่ใช่หน่วยใดหน่วยหนึ่งจะทำเพียงฝ่ายเดียว แต่จะต้องมีการปฏิบัติร่วมกัน เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด นอกจากนี้ควรมีการรายงานข้อมูลและทำความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะในเรื่องของการแก้ไขและลดปัญหาการสูญเสียป่าต้นน้ำลำธาร ซึ่งเป็นปัญหาที่ทุกภาคส่วนควรตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

อย่างไรก็ตามในส่วนของนโยบายในการดำเนินงานนั้น ทางตนยังคงเน้นในเรื่องของการดูแลพื้นที่ป่าเดิมที่มีอยู่ให้คงสภาพเดิม และเร่งดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ ซึ่งการดำเนินการตรงจุดนี้อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการนานหลายปี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในการร่วมมือกัน นอกจากนี้อยากเน้นย้ำในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเขาหัวโล้นที่เกิดจากการบุกรุกพื้นที่ป่า และการลักลอบตัดต้นไม้ โดยกำชับให้ทางเจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบในพื้นที่ได้มีการสอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิด ควบคู่ไปกับการฟื้นฟู เพื่อให้พื้นที่กลับมามีสภาพความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะการปฏิบัติงานของทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ ที่จะต้องมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันให้มากขึ้นหลังจากนี้ รวมถึงการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันที่ต้องมีการเตรียมการรับมือกันอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากพื้นที่ภาคเหนือนั้นเป็นจุดที่มีการเกิดไฟป่ามากที่สุด จึงอยากให้ทางเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มีการประสานงานร่วมมือกันในการป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการรับมืออย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น