จังหวัดเชียงใหม่แถลงข่าวงานไม้ดอก อบจ.หนุนจัดร่วมขบวนที่สวนบวกหาด

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคเหนือแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าวงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2560 ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายพิเชฐ พิศุทธกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายสุธน วิชัยรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พ.ต.อ.สรายุทธ สงวนโภคัย รรท.ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ นายอินสม ปัญญาโสภา นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคเหนือแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าวงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 3-5กุมภาพันธ์ 2560เพื่อเชิดชูและคงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ ตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความงดงามตระการตาของดอกไม้นานาพันธุ์ พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศอีกด้วย

ในปีนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้สนับสนุนการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2560 ดังนี้ การจัดการประกวดนางงามบุปผชาติและนางงามบุปผชาตินานาชาติ ประจำปี 2560 โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 ทั้งนี้ การประกวดดังกล่าว จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2560 ณ เวทีกลาง สวนสาธารณะหนองบวกหาด โดยกำหนดการประกวดออกเป็น 2 ประเภท 1 การประกวด
Miss Flower Bloom International Beauty Contest, Chiang Mai 2017 (นางงามบุปผชาตินานาชาติ)
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวนเงิน 10,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 จำนวนเงิน 7,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวนเงิน 5,000 บาท และตำแหน่ง Miss Favorite of Tourist จำนวนเงิน 5,000 บาท ประเภทที่ 2 การประกวดนางงามบุปผชาติจังหวัดเชียงใหม่ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวนเงิน 30,000 บาท
พร้อมมงกุฎ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1จำนวนเงิน 20,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 จำนวนเงิน 15,000 บาท และตำแหน่งขวัญใจสื่อมวลชน จำนวนเงิน 10,000 บาท

ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดสวนนิทรรศการไม้ดอกไม้ประดับ ภายใต้แนวคิด “720 ปี มวลพฤกษามหาบุปผชาติ” ภายในบริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด และส่งขบวนรถบุปผชาติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (แบบไม่ประกวด) โดยขบวนรถบุปผชาติเริ่มเดินขบวน ตั้งแต่เวลา 18.00น.เป็นต้นไป วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ๒๕๖o ณ ประตูท่าแพไปจนถึงสวนสาธารณะหนองบวกหาด พร้อมทั้งสนับสนุนรถบุษบกสำหรับอัญเชิญถ้วยรางวัล และป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ อีกทั้งได้จัดเตรียมรถสุขาเคลื่อนที่ไว้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ร่วมแสดงความคิดเห็น