ลำพูนอุปสมบทหมู่ ถวายในหลวง ร.9

พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำพูน จำนวน 229 คน เข้าพิธี บรรพชาอุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน)

เมื่อวันที่ผ่านมา ที่วิหารหลวงวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำพูน เข้าพิธีบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ( รัชกาลที่ 9 ) ในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ( 100 วัน ) โดยมีพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย เป็นประธานสงฆ์ มีนายมนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ, ญาติ พี่น้องของผู้อุปสมบท ร่วมพิธีโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้อัญเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้บรรพชาอุปสมบท ซึ่งจังหวัดลำพูนมีพุทธศาสนิกชนชายร่วม บรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล สตมวาร ( 100 วัน ) รวม 229 คน แบ่งเป็น วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จำนวน 130 รูป, วัดพระพุทธบาทตากผ้า พระอารามหลวง อำเภอป่าชาง จำนวน 41 รูป, วัดห้วยบงอำเภอลี้ จำนวน 47 รูป และวัดทาผาตั้ง อำเภอแม่ทา จำนวน 11 รูป

หลังจากนี้ พระสงฆ์จะอยู่ศึกษาปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล เป็นเวลา 9 วัน ซึ่งในวันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 06.30 น. ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย จะมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลฯ สตมวาร ( 100 วัน ) ซึ่งพระสงฆ์ที่อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลจะร่วมบิณฑบาต และจะลาสิกขาบท ในวันที่ 27 มกราคม 2560

ร่วมแสดงความคิดเห็น