หม่อมเหลน บรรยายพิเศษ ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

รมช.กระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ เรื่อง “สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพระยุคลบาท” ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

เมื่อวันที่ผ่านมา หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปตรวจเยี่ยม พร้อมมอบนโยบายและบรรยายพิเศษ ให้กับคณะครู บุคลากร ตลอดจนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 700 คน ของโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โดยนายอุทัย ขัติวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปสภาพทั่วไปและการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวการบรรยายในครั้งนี้ ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่ง เป็นเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ เกียรติภูมิ ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างมาก เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงแห่งความเจริญของชาติ เป็นกระทรวงที่นำมาซึ่งความเจริญของลูกหลาน เยาวชน และประชาชนในวันข้างหน้า จึงมีความยินดีและดีใจที่ได้มาทำหน้าที่ในกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ การสืบสานพระราชปณิธานตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ถือเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง เราโชคดีเพียงใดที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งลูกหลานทุกท่านที่อยู่ในที่นี้ล้วนเกิดในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ท่านไม่ได้จากเราไปไหน เราต้องทำสิ่งที่เป็นความรักความเมตตาของท่าน และนำไปสู่การปฏิบัติ พระองค์ท่านจะได้ประทับและสถิตอยู่กับเราตลอดไป นอกจากนี้ ทุกคนต้องมีกำลังใจ คิดดีทำดี มีความหนักแน่น อย่าโดดเดี่ยว อย่างเคว้งคว้าง เพราะทุกอย่างคือชีวิตที่เป็นธรรมชาติ มีเกิด มีดับ แต่ความดีความงามจะสถิตเสถียร ไม่มีจากเราไปไหน แต่อยู่ในดวงใจของเราตลอดไป ดังเช่นที่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน ได้ตรัสไว้ว่าประชาชนชาวไทยมีตำราที่ทรงคุณค่าอยู่แล้ว

นอกจากนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงข้อคิดต่าง ๆ ด้านการศึกษา โดยกล่าวถึงผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งอันที่จริงแล้วคือครูใหญ่หรืออาจารย์ใหญ่ ผู้ซึ่งไม่ได้ทำหน้าที่เฉพาะบริหารงานบุคคล บริหารงานโรงเรียน หรือวางแผนพัฒนาโรงเรียนเท่านั้น แต่เป็นดวงใจของครู อาจารย์ และนักเรียนทุกคน อันที่จริงในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ก็เรียกอาจารย์ใหญ่ (Headmaster) ส่วนในประเทศอังกฤษใช้คำว่า Principal หรือครูใหญ่ ซึ่งเมื่อก่อนใช้คำนี้แต่มาเปลี่ยนภายหลัง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าประเทศไทยจะไม่ได้เรียกอาจารย์ใหญ่ แต่ส่วนตัวอยากให้คำนี้อยู่ในใจของนักเรียน เพราะผู้ที่เป็นอาจารย์ใหญ่คือ ผู้ที่มี “เมตตายิ่ง กรุณายิ่ง” ซึ่งเป็นนิยามของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ที่เคยให้ไว้กับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ซึ่งถือเป็นโรงเรียนหลวงพระราชทานแห่งแรกที่รัชกาลที่ 5 ได้ก่อตั้งขึ้นให้กับประเทศสยามเมื่อกว่าร้อยปีที่แล้ว

หลังจากนั้น โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โดยผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบของที่ระลึกซึ่งเป็นผลงานของนักเรียน เสร็จแล้วได้ร่วมกันร้องเพลงในหลวงของแผ่นดิน เพื่อเป็นการถวายความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 9 ในการนี้ ดร .ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมให้การต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และได้นำเสนอข้อมูลสภาพทั่วไป สภาพปัญหา ความต้องการในในการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ในครั้งนี้ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น