คณะอบต.โยธะกา ศึกษาดูงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา นำโดย นายกฯ นายสมทบ นันทะเสน และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน อบต.แม่สา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะโดยชุมชนมีส่วนร่วม เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา

ร่วมแสดงความคิดเห็น