โครงการสมาธิบำบัดขจัดโรค และคลายเครียดสำหรับผู้สูงอายุ

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิด “โครงการสมาธิบำบัดขจัดโรคและคลายเครียด ผู้สูงอายุเทศบาลนครลำปาง ปีงบประมาณ 2560” พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง ได้จัดกิจกรรมอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านปัญหาสุขภาพ การทำสมาธิเพื่อผ่อนคลายความเครียด บำบัดขจัดโรคภัยต่างๆ แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯกว่า 100 คน

โดยมีนางจิตนารา ไชยชนะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องความดันโลหิตสูงและการลดความเครียด และร่วมกันฝึกปฏิบัติการทำสมาธิบำบัดโรค ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 ณ อาคารมูลนิธิชัยพัฒนา เทศบาลนครลำปางโดย ดร.กิตติภูมิ ได้ถือโอกาสนี้กล่าวอวยพรปีใหม่ และร่วมจับรางวัล แจกของขวัญปีใหม่แก่ผู้สูงอายุ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข

ร่วมแสดงความคิดเห็น