พลังประชารัฐ”ต้านโกง”

โครงการพลังประชารัฐเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ “ฉัตรชัย ยอดอุดม” รองเลขาธิการ ปปท.เป็นประธานเปิดงาน “กฤษณ์ กระแสเวส” ผอ.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 5 ได้บรรยายให้ความรู้ โดยมีภาคี เครือข่ายภาครัฐและเอกชน จิตอาสาและผู้นำชุมชน ในโอกาสนี้ “เชษฐา หิมอนุกูล” ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม เชียงใหม่ และ “ตุลา กิตติกุล” นำทีม อสค.เข้าร่วมโครงการที่โรแรมเชียงใหม่ภูคำ


ร่วมแสดงความคิดเห็น