ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย กับข้าราชการสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะติดตาม เดินทางลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย กับข้าราชการสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการรักษาพื้นที่ป่าเดิม และฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม โดยการบูรณาการทำงานร่วมกันทุกฝ่าย ณ ห้องประชุมอุทัย จันผกา ส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)

ร่วมแสดงความคิดเห็น