นำชุมชนและสถานศึกษาในพื้นที่ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

ทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง นครลำพูน พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชนและสถานศึกษาในพื้นที่ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ มีกิจกรรมต่างๆมากมาย เพื่อ สร้างเสริมคุณภาพเยาวชน  มีผู้ปกครองนำบุตราหลานไปร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง นครลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น