โรงเรียนพระราชทานก่อนประถมศึกษาขนาดเล็ก ระดับจังหวัด

นางพรชนก ทากิตติ หัวหน้าฝ่ายวิชาการปฐมวัย โรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง จ.เชียงใหม่ รับเกียรติบัตรรางวัลโรงเรียนพระราชทานก่อนประถมศึกษาขนาดเล็ก ระดับจังหวัด จากนายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในงานวันครูเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น