รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย พร้อมด้วยนายถนัด บุญชัย ต้อนรับผบ.มทบ.33

รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พลตรี เกษมสุข ตาคำ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 พร้อมคณะในโอกาสเข้าเยี่ยมเยือนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เพื่อมอบของขวัญเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2560 ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้มอบพระพุทธรูปพระพุทธมหาคุณากร พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และองค์พระพิฆเนศวรรุ่น 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของมหาวิทยาลัยแด่คณะจากมณฑลทหารบกที่ 33 เพื่อเป็นสิริมงคลในวารดิถีขึ้นปีใหม่ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น