ซิป้าเปิดแผนปีไก่ ขึ้นทะเบียนซอฟต์แวร์

SIPA สาขาเชียงใหม่ ออกสตาร์ทตั้งแต่ต้นปี ด้วยโครงการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์ กระตุ้นผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ให้หันมาใส่ใจการโครงการฯ และสิทธิประโยนช์ที่จะได้รับจากโครงการดังกล่าว

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์ไทย ณ SIPA One Stop Service Software and Digital Content Center ชั้น G ตึก B ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยรับเกียรติจาก นายพงศ์ศักดิ์ อริยจิตไพศาล ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ สาขาเชียงใหม่ เป็นผู้เปิดงานในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์ ภาคเหนือ ในการเข้าร่วมงานและให้ความสนใจในการขอขึ้นทะเบียนภายในงานเป็นอย่างดี

ด้านนายพงศ์ศักดิ์ อริยจิตไพศาล กล่าวว่า สิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมถึงโครงการที่มีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์ไทย ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน อาทิเช่น การเข้าถึงมาตรการแหล่งเงินทุน มาตรการส่งเสริมการลงทุนรวมถึงการผลักดันจากหน่วยงานพันธมิตรเพื่อให้เกิดช่องทางการขายให้กับผู้ประกอบการฯ อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น