ลงนามร่วมทำ MOU กับทีมตะกร้อชุนบุค เกาหลีใต้

ทีมตะกร้อเชียงใหม่โดย นายเกษมสันต์ ยศรุ่งโรจน์ ประธานชมรมเซปักตะกร้อ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามร่วมทำ MOU กับทีมตะกร้อชุนบุค เกาหลีใต้ โดยมิสเตอร์ Yong Seun, Lee นายกสมาคมตะกร้อชุนบุค เพื่อแลกเปลี่ยนกีฬาเซปักตะกร้อร่วมกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น