กิจกรรมสัตวศาสตร์พัฒนาวิชาชีพ โครงการหลวงวัดจันทร์

พ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ, อ.ดร.อานนท์ ปะเสระกัง และ อภิชาติ หมั่นวิชา นำนักศึกษาสโมสรนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ม.แม่โจ้ จำนวน 56 คน จัดทำกิจกรรมสัตวศาสตร์พัฒนาวิชาชีพ โครงการหลวงวัดจันทร์ โดยให้บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า, ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยในโคและกระบือ พร้อมถ่ายพยาธิให้กับปศุสัตว์ของชาวบ้าน เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ตำบลวัดจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น