พสกนิกรชาวลำพูน บำเพ็ญกุศลสตมวาร

ข้าราชการ, ประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล สตมวาร (100 วัน ) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ผ่านมา ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล สตมวาร (100 วัน) สวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปร มินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน / เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มี นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการเจ้าหน้าที่, จากหน่วยภาครัฐ องค์กรเอกชน ประชาชน และ พระสงฆ์ที่อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลฯ ร่วมพิธีโดยเจ้าคณะจังหวัดลำพูนได้แสดงพระธรรมเทศนา เกี่ยวกับหลักการบริหารกิจการบ้านบ้านเมืองที่ดี ให้ผู้ร่วมพิธีรับฟังได้ยึดถือเป็นแนวทางนำไปปฏิบัติ จากนั้นพระสงฆ์ 20 รูป สวดพระอภิธรรม, ประธานในพิธีทอดผ้าบังสุกุล ประธานพิธีและหัวหน้าส่วนราชการ, ถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ เป็นอันเสร็จพิธี

ร่วมแสดงความคิดเห็น