“วิวาห์ลอยฟ้า …เมืองสามหมอก” เกี่ยวก้อยคู่รัก…ไปจดทะเบียน

กลายเป็นค่านิยมไปตามยุคสมัยนี้ซะแล้วกับ….“วันวาเลนไทน์” หรือไทยเราเรียกตรงเป้าหมาย “วันแห่งความรัก”

คนหนุ่มสาวที่เป็นคู่รักกัน เลยยึดถือเอาวันที่มีความหมายนี้จัดพิธี “งานวิวาห์” หรือจดทะเบียนสมรสกันใน “วันที่14 กุมภา”วันที่มีความหมายใน “วันแห่งความรัก” นอกจากจะเอาฤกษ์กันในวันนี้แล้ว หลายๆ คู่มักเลือกเฟ้นเอาสถานที่มงคลหรือสถานที่ประทับใจจดทะเบียนสมรสแต่งงาน

ถ้าหากเป็นที่กรุงเทพฯแล้ว สถานที่คนเกี่ยวก้อยคู่รักไปรอแต่เช้าเป็นร้อยๆ คู่ก็จะต้องเป็น “บางรัก”…แต่เงียบเหงาไม่มีคู่ไหนไปนอกจากตั้งใจจะไปหย่ากันเท่านั้น ก็ต้องเป็นที่ “บางจาก”

ตามจังหวัดต่างๆ ก็จัดต้อนรับ “วันแห่งความรัก” ให้แก่คู่วิวาห์ที่จะได้อยู่ในความทรงจำไปชั่วชีวิต บางจังหวัดจัดวิวาห์กันใต้นํ้า บางจังหวัดก็จัดกันปีนหน้าผา บางจังหวัดจัดกันบนหลังช้าง บางจังหวัดจัดกันกลางสวนลิ้นจี่ ฯลฯ ก็ถือว่าดี
ด้วยกันทั้งนั้น

นอกจากประทับใจมีความหมายแล้วก็ยังเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวไปในตัวเสร็จสรรพเหมือนอย่างจังหวัดที่อยู่ไกลโพ้นอย่าง “แม่ฮ่องสอน” หรือเรียกขานกันในชื่อ “เมืองสามหมอก”..ปีนี้ก็ริเริ่มดึงดูดความสนใจแก่คู่วิวาห์และนักท่องเที่ยว

“แม่ฮ่องสอน” มีแหล่งท่องเที่ยวสวยงามและหลากหลาย ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจน การเป็นประตูหรืออีกทางเลือกหนึ่ง ที่สามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลให้เกิดธุรกิจ หรือกิจกรรมเกี่ยวเนื่องมากมาย ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจในจังหวัด เช่น ธุรกิจโรงแรมและที่พัก ร้านอาหาร นำเที่ยวและบริการขนส่ง ฯลฯ ก็เกิดการค้า การลงทุน และจ้างงาน ซึ่งมีส่วนช่วยพัฒนาระบบเศรษฐกิจมาตลอด ส่งผลให้
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเติบโตต่อเนื่อง ทั้งรายได้และจำนวนนักท่องเที่ยว การได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ ที่จะส่งเสริมและกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ก้าวหน้า สร้างรายได้ และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดแม่ฮ่องสอนเติบโตต่อนื่องโดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ที่เกิดความไม่แน่นอนสูง เนื่องจากต้องขึ้นกับเศรษฐกิจโลก ประกอบกับเหตุการณ์ก่อการร้าย ที่อาจจะยังมีอยู่ ทำให้การสนับสนุนการท่องเที่ยว จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย เพื่อให้การท่องเที่ยวคงความเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญในการเสริมสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไป

จึงดำเนินการโครงการ..“วิวาห์ลอยฟ้า” นับเป็นอีกโครงการหนึ่งที่จะสร้างจุดสนใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศได้เป็นอย่างดี จึงจะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันนักท่องเที่ยวจากทุกภูมิภาคของประเทศไทย และต่างประเทศ มารับทราบมาพบกับวัฒนธรรมและธรรมชาติที่งดงาม และจะเป็นทางเลือกในการท่องเที่ยว อันจะส่งผลให้มีการขับเคลื่อนต่อตลาดการท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

จึงได้จัด “วิวาห์ลอยฟ้า เหนือนภา เมืองสามหมอก” วันที่11-15กุมภา…..จัดแบบไหน-ประทับใจเพียงใด ไว้ขยายข่าวต่อก่อนถึงวันแห่งความรัก!!!

ม้าเหล็ก

ร่วมแสดงความคิดเห็น