พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเทพวิสุทธิคุณ ณ เมรุหน้ากู่เจ้าหลวงฯ ได้รับการยกย่อง เป็นพระรัตตัญญ ผู้ทรงคุณธรรมฯ

ยกย่อง “พระเทพวิสุทธิคุณ” อดีตเจ้าอาวาสวัดบุพพาราม เป็นพระรัตตัญญ พระเถระรูปแรกที่น้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงในหลวง รัชกาลที่ 9 มาเผยแพร่ ขณะเป็นเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดเมื่อกว่า 30 ปีก่อน ทั้งเป็นผู้สร้างพระมหาเปรียญให้กับคณะสงฆ์เชียงใหม่ สอบ ป.ธ.9 ได้หลายรูป กำหนดงานพระราชทานเพลิงศพพระคุณท่านวันเสาร์ 28 มกราคมนี้

เมื่อเช้าวันที่ 24 มกราคม 2560 ณ วัดบุพพาราม ถนนท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พระมหาดวงรัตน์ ฐิตรตโน เจ้าอาวาส พร้อมคณะสงฆ์สามเณร และศรัทธาของวัดได้ตระเตรียมสถานที่ประกอบพิธีเชิญศพ พระเทพวิสุทธิคุณ อายุ 91 พรรษา 70 อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่/เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ และอดีตเจ้าอาวาสวัดบุพพารามลงจากวิหาร เพื่อประกอบพิธีออกเมรุงานพระราชทานเพลิงศพ ที่กำหนดไว้ระหว่างวันที่ 24-29 มกราคมนี้ โดยบ่ายวันเดียวกันเวลา 15.00 น. ที่เมรุชั่วคราว หน้ากู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ วัดสวนดอก พระอารามหลวง มีพิธีแสดงพระเทศนาธรรมแบบพื้นเมือง และถวายทานปราสาทนกหัสดีลิงค์

วันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. ที่วัดบุพพาราม พระสงฆ์ 50 รูป จะสวดพระพุทธมนต์ธัมมลังคิณีมาติกา มัคนายกโอกาสเวนทาน เสร็จแล้วถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ เวลา 12.30 น. พระสงฆ์ 10 รูปบังสุกุล พิธีอาราธนาศพ และเคลื่อนศพสู่วัดสวนดอก พระอารามหลวง (สถานที่พระราชทานเพลิงศพ) เวลา 20.00 น. มีแสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ พระสงฆ์จตุวรรคสวดพระอภิธรรม วันที่ 26-27 มกราคม ที่วัดสวนดอกฯ เวลา 11.00 น. มีถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เวลา 15.00 น.พระสงฆ์ 91 รูป สวดพระพุทธมนต์อาทิตตปริยายสูตร เวลา 20.00 น. แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ พระสงฆ์จตุวรรคสวดพระอภิธรรม และสวดพระพุทธมนต์อนันตลักขณสูตรตามลำดับคล้ายกันทั้งสองวัน

วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560 ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง เวลา 09.30 น. พระสงฆ์ 91 รูป สวดพระพุทธมนต์ธรรมนิยามสูตร มัคนายกโอกาสเวนทาน จบแล้วถวายภัตตาหารเพล เวลา 13.00 น. เริ่มพิธีพระราชทานเพลิงศพ เวลา 15.00 น. พระราชทานเพลิงศพ โดย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส พระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ประธานฝ่ายสงฆ์ เวลา 19.30 น. มีแสดงพระธรรมเทศนาพื้นเมือง 1 กัณฑ์ แสดงมหรสพ 1 ชุด พิธีขอขมาศพ และพิธีประชุมเพลิง ส่วนวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น. พิธีเก็บอัฐิ (พระสงฆ์ 4 รูปบังสุกุล) เชิญอัฐิไปประดิษฐาน ณ วิหารวัดบุพพาราม เวลา 10.00 น. พระสงฆ์วัดบุพพารามเจริญพระพุทธมนต์ฉลองอัฐิ เสร็จแล้วถวายภัตตาหารเพล เป็นเสร็จพิธี

สำหรับประวัติ พระเทพวิสุทธิคุณ เกิดวันที่ 2 พฤศจิกายน 2468 บรรพชา 12 มีนาคม 2480 ที่วัดศรีบุญเรือง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน พระครูอนุสรณ์ศาสนเกียรติ วัดศรีบุญเรืองเป็นพระอุปัชฌาย์ อุปสมบทวันที่ 20 กรกฎาคม 2488 ณ วัดเชียงมั่น อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เจ้าอธิการหมวก สุภาโร วัดชียงมั่น เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการอินตา อินฺทจกฺโก วัดล่ามช้าง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอินถา นารโท วัดเชียงมั่น เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ด้านการศึกษาจบ ม.ศ.6 และนักธรรมเอก งานด้านปกครอง เป็นเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พระอภัยสารทะ (สมบูรณ์ จนฺทวํโส) ตั้งแต่ปี 2488 พร้อมกับเป็นครูสอนปริยัติธรรมที่วัดเชตวัน อ.เมืองเชียงใหม่

ปี 2499 เป็นเจ้าอาวาสวัดบุพพาราม ปี 2501 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูมงคลศีลวงศ์ ปี 2519 เป็นเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด และพระอุปัชฌาย์ ปี 2530 เป็นพระราชาคณะสามัญที่พระอุดมกิตติมงคล ปี 2540 เลื่อนเป็นชั้นราชที่พระราชพุทธิญาณ ปี 2541 เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2542 เป็นเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ รูปที่ 10 และปี 2546 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่พระเทพวิสุทธิคุณ ท่านมีวัตรปฏิบัติที่งดงาม และเรียบง่าย แต่ยึดมั่นในหลักการ และความพอดี พอเพียง มีเมตตาธรรมสูง ชอบเห็นใจและช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เนืองนิตย์ แต่ท่านก็มีโรคประจำตัวโรคหัวใจ รักษาโดยผ่าตัด เมื่อตอนที่มีอายุมากขึ้น ต้องเข้าออกโรงพยาบาลบ่อย แต่ส่วนใหญ่ท่านประสงค์จะรักษาตัวอยู่ที่วัดบุพพาราม กระทั่งเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2559 ได้มรณภาพละสังขารลง ณ ภายในกุฏิวัดบุพพาราม สิริรวมอายุได้ 90 ปี 5 เดือน 70 พรรษา

พระมหาดวงรัตน์ ฐิตรตโน เจ้าอาวาสวัดบุพพาราม กล่าวว่า ตลอดเวลาแห่งการบำเพ็ญกุศลศพของพระคุณท่านนั้น ได้รับเมตตาจากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นอย่างดี ท่านกล่าวว่าพระเทพวิสุทธิคุณเป็นพระดี ทั้งอัตตสมบัติ กอปรด้วยศีลาจารวัตร และปรหิตปฏิบัติ การช่วยเหลือพระศาสนา พระภิกษุสามเณร รวมถึงประชาชน และประเทศชาติ ท่านยังเป็นพระนักคิด นักเขียน นักการศึกษาโดยเฉพาะการจัดการศึกษาบาลีโดยเฉพาะการน้อมนำปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช องค์เอกอัครศาสนูปถัมภก ผู้ทรงคุณอันประเสริฐมาประกาศเผยแผ่แก่สาธุชนอย่างต่อเนื่อง คุณความดีของท่านจึงทำให้คนระลึกนึกถึงแม้จะมรณภาพไปแล้ว

เช่นเดียวกับสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก วัดไตรมิตรฯ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2517 พระเทพวิสุทธิคุณ เมื่อครั้งเป็นพระครูมงคลศีลวงศ์ไปกราบสมเด็จพระวิสุทธาธิบดี เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรขณะนั้น โดยนำแนวคิดสาระณะสงเคราะห์วิธีช่วยเหลือชาวบ้าน ไม่ทิ้งและดูแลญาติโยมด้วยการขอเมล็ดพันธุ์พืชจากหน่วยงานด้านการเกษตร นำไปมอบให้ชาวบ้าน นำไปปลูกทดแทนพืชเสพติด ทั้งยังนำผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ และหัตถกรรมต่างๆ ไปประชาสัมพันธ์ใน กทม.เพื่อช่วยให้ชาวบ้านมีช่องทางจำหน่าย สำหรับการส่งเสริมภาษาบาลี พระเทพวิสุทธิคุณ ได้ขอยืมตัวสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตร เมื่อครั้งยังเป็นพระมหาสนิท ชวนปัญโญ ป.ธ. 9 มาเป็นครูสอนบาลีที่วัดบุพพาราม เชียงใหม่ เพื่อทำให้เชียงใหม่มีพระมหาเปรียญเพิ่มขึ้นด้วย ท่านยังกล่าวว่าพระเทพวิสุทธิคุณ เป็นพระสมณะ เรียบร้อย เรียบง่าย ไม่ถือตัว เป็นแบบอย่างของพระสังฆชินหพุทธบุตรแท้จริง

ขณะที่ พระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ได้เขียนไว้อาลัยว่า พระเทพวิสุทธิคุณ เป็นพระมหาเถระผู้รัตตัญญู 70 พรรษาของท่านมีความประพฤติทั้งทางกาย วาจา และใจอันงดงาม ด้านพระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค 7 กล่าวว่า เป็นพระเถระที่มีความเป็นอยู่เรียบง่าย สมกับเป็นสมณะแบบอย่างที่ดี ประทับใจในปฏิปทาของท่านที่ว่า “มีก็ฉัน ไม่มีก็เฉย” ท่านยังนำชาวพุทธให้มักน้อยสันโดษ เป็นอยู่อย่างมีเกียรติศักดิ์ศรีด้วยการประกอบสัมมาชีพ หลวงพ่อมองทะลุถึงคุณค่าความเป็นวิถีชีวิตที่ทรงคุณค่าของคนไทย ส่วนพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 กล่าวว่า ท่านเป็นรัตตัญญู ผู้ทรงคุณธรรม นำพาหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาใช้ เพื่อประโยชน์สุขของญาติโยม แต่ในชีวิตของสมณะ ถือคติมักน้อยสันโดษ มีก็ฉัน ไม่มีก็เฉย

ร่วมแสดงความคิดเห็น