โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560 เทศบาลเมืองแม่โจ้

เทศบาลเมืองแม่โจ้จัดโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560 เทศบาลเมืองแม่โจ้ และเปิดศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแม่โจ้ ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายอดุลย์ ฮวกนิล นายอำเภอสันทรายมาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ลานกิจกรรมชุมชนแม่โจ้ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น