ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ชมพิศ วงศ์ฟู ผู้จัดการฝ่ายขาย ตลาดราชการ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ในโอกาสที่ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และเข้ารับการอบรมหลักสูตร การรับประทานอาหารแบบยุโรป เพื่อประกอบวิชาเรียน และฝึกประสบการณ์ตรงในโรงแรม ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น