“โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัดรุ่นที่ 2”

นายอนัษฐพงษ์ วิหคเหิร พัฒนาการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัดรุ่นที่ 2” โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างทีมปราชญ์ชุมชนให้กับประชาชนในหมู่บ้านซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยปราชญ์ชุมชนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรวิทยากรผู้นำสัมมาชีพจำนวน 89 หมู่บ้าน  ณ ห้องไอยรา โรงแรมแพร่นครา (นครแพร่ทาวเวอร์) เมื่อวันที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น