ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ

สมทบ นันทะเสน นายก อบต.แม่สา เชียงใหม่ และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน อบต.แม่สา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะโดยชุมชนมีส่วนร่วม  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา

ร่วมแสดงความคิดเห็น