แสดงความยินดีกับบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสงค์ ยาประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้านบ้านโฮ่งใน ม.2 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ พร้อมครอบครัวร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของบุตรชาย ทนพ.ฤทธิเบศร์ ยาประเสริฐ บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและได้รับทุนเรียนต่อปริญญาเอก โครงปริญญาเอกกาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ มหาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น