ททท.วางเป้าโกยนักเที่ยว มาเชียงใหม่ปีนี้ 10 ล้านคน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่ เผยปี 2560 ตั้งเป้านักท่องเที่ยว 10 ล้านคน รายได้เพิ่มขึ้น 10% เตรียมออกแคมเปญเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวกลุ่มกระแสหลัก เจาะตลาดกลุ่มศักยภาพ

นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในการเดินทางมาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ในแต่ละฤดูกาลของจังหวัดเชียงใหม่ จะมีสภาพภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน และล้วนแล้วแต่ เป็นปัจจัยทางด้านบวก ของการท่องเที่ยว ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่ ได้จัดแคมเปญ และกิจรรมให้สอดคล้องกับฤดูกาล เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยว และได้เห็นมุมมองต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่ในแง่มุมที่แตกต่างกันของแต่ละฤดูกาล

โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 9.6 ล้านคน อย่างไรก็ตามในปี 2560 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ ได้ตั้งเป้าหมายให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 10 % จำนวนนักท่องเที่ยวจาก 9.6 ล้านคน เป็น 10 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้น 10 % ซึ่งขึ้น
อยู่กับสถานการณ์ และปัจจัยด้านต่างๆ รวมถึงมีแผนการตลาดกระจายพื้นที่การท่องเที่ยว กระตุ้นการเดินทาง
ของนักท่องเที่ยวกลุ่มกระแสหลัก และขยายฐานนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพ เช่น กลุ่มผู้หญิง กลุ่มผู้สูงวัย
เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้เตรียมส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี โดยเฉพาะกิจกรรมที่ต่อเนื่องมาจากปีที่ผ่านมา เพิ่มการกระตุ้นกิจกรรมในกลุ่มนักท่องเที่ยว Gen-Y ที่อยู่ในวัยทำงาน และชอบการท่องเที่ยวแบบท้าทาย รวมทั้งกลุ่มที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงกีฬา การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณี อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น