โดม Hemisphere คว้ารางวัล Popular Vote

สวทช. ผนึกกำลัง เชฟรอน และพันธมิตร จัดเมกเกอร์แฟร์ ปี 2 ต่อยอดความสำเร็จวัฒนธรรมแห่งการประดิษฐ์และสร้างสรรค์ วางรากฐานประเทศไทย 4.0

บริษัท เชฟรอนประเทศไทย จำกัด ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพันธมิตร จัดงานมหกรรมแสดงผลงานและสิ่งประดิษฐ์ที่ใหญ่ “Bangkok Mini Maker Faire ปี 2” ทำของมาอวด” รวมพล “เมกเกอร์” (นักสร้างสรรค์ นักประดิษฐ์) ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมนักสร้างสรรค์ นักประดิษฐ์ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง อันเป็นหนึ่งในรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ณ ศูนย์การค้าเดอะสตรีท รัชดา 21 – 22 มกราคม 2560

โดยทีม TONY CISAT ประกอบด้วยนายพรพิพัฒน์ คูหะสุวรรณ และนายภูพิงค์ ปรารมภ์ นักศึกษาเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมีอาจารย์กอปรพร นุกูลคาม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา คว้ารางวัล POPPULAR VOTE ประเภทอาชีวะ 2 รางวัล จากผลงาน “โดม Hemisphere เพื่อปรับสภาวะทางอารมณ์ของผู้สูงอายุ ให้อยู่ในสภาวะปกติ” รับเงินรางวัลรวม 20,000 บาท

งาน Bangkok Mini Maker Faire ปี 2 ถือเป็นมหกรรมการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีเมกเกอร์จากทั่วประเทศไทยนำผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ร่วมจัดแสดงกว่า 60 บูธ พร้อมด้วยกิจกรรมน่าสนใจเพื่อให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ในวัฒนธรรมเมกเกอร์ อาทิ เวิร์กชอปสำหรับผู้รักการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ทั้งการใช้เครื่องพิมพ์สามมิติ การทำงานศิลปะบนผืนผ้า ไปจนถึงการประกอบโดรน

การแข่งขันหุ่นยนต์เห่ย การโชว์ขบวนพาเหรดแห่งแสงไฟและเสียงดนตรี นอกจากนั้น ยังมีการประกาศผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับเมกเกอร์ ในระดับนักเรียน-นักศึกษาสายสามัญและอาชีวศึกษา ในรายการ “Enjoy Sciences: Young Makers Contest” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต โดยในครั้งนี้ได้กำหนดหัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ” โดยผลงาน โดม Hemisphere เพื่อปรับสภาวะทางอารมณ์ของผู้สูงอายุ ให้อยู่ในสภาวะปกติ ได้รับความสนใจและผลการลงคะแนนจากผู้เข้าร่วมงานสูงสุด

ร่วมแสดงความคิดเห็น