เที่ยวผ่านเลนส์…อรุณสวัสดิ์ภูลังกาหัตถกรรมผ้าปักเผ่าเมี่ยนและวิถีเกษตรกรรม โครงการหลวงปังค่า

บนเส้นทางท่องเที่ยวความสุข “เมืองพะเยา” เมืองที่ยังคงเงียบสงบงดงาม มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีความโดดเด่นทั้งด้านวัฒนธรรม วิถีเกษตรกรรมและหัตถกรรม การเดินทางในทางหลวงหมายเลข 1179 จาก ตัวอำเภอเมืองพะเยา ผ่านอำเภอดอกคำใต้-อำเภอจุน มุ่งหน้า อำเภอเชียงคำ โดยมีจุดหมายปลายทางที่ “ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า”

แรกเริ่มเดินทาง เริ่มต้นไหว้พระ “วัดพระนั่งดิน” อยู่ที่บ้านพระนั่งดิน หมู่ที่ 7 ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองอำเภอเชียงคำมาช้านาน ภายในอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานองค์พระประธาน ซึ่งมีความแปลกแตกต่างจากพระพุทธรูปโดยทั่วไป ด้วยไม่มีฐานชุกชีรองรับ พระพุทธรูปจึงนั่งอยู่บนพื้นปัจจุบันนี้ จึง เรียกขานนามสืบต่อกันมาว่า พระนั่งดิน หรือ พระเจ้านั่งดิน เป็นต้นมา

สถานที่ต่อมาชมงานสถาปัตยกรรมไทใหญ่ “วัดนันตาราม” ตั้งอยู่ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา แต่เดิมเป็นวัดร้างชื่อ “วัดจองคา” เนื่องจากวิหารมุงด้วยหญ้าคา ต่อมาในปี พ.ศ.2468 สร้างเป็นวิหารไม้โดย พ่อเฒ่านันตา (อู๋) วงศ์อนันต์ ชมวิหารไม้รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบไทยใหญ่ เพดานประดับตกแต่งกระจกสีลวดลายวิจิตรงดงาม ภายในประดิษฐาน “พระเจ้าแสนแซ่” พระพุทธรูปทองสำริดสมัยเชียงแสน พระพุทธรูปเกสรดอกไม้ และพระพุทธรูปหินขาว (หยกขาว) อิ่มบุญ อิ่มใจ คณะเราออกเดินทางกันต่อ

เวลาบ่ายคล้อยที่ต้องรีบขึ้น “ดอยภูลังกา” ตั้งในเขตวนอุทยานภูลังกา เป็นสถานที่ชมพระอาทิตย์ตกอย่างสวยงามที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ในแบบ 360 องศา จากจุดจอดรถเดินไปอีก 200 เมตร เป็น “ยอดดอยภูนม” อยู่สูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 1,600 เมตร ชมขุนเขาสีสันยามเย็นที่งดงาม ส่วนยอดดอยที่สูง 1,720 เมตร จากระดับนํ้าทะเลคือ “ยอดดอยภูลังกา” และ “ลานหินล้านปี” ต้องเดินไปอีก 800 เมตร สิ้นแสงจากขอบฟ้า

แล้วกลับที่พัก “ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า” ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2530 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยชาวไทยภูเขาลดการปลูกฝิ่น และการบุกรุกทำลายป่า จากนั้นส่งเสริมอาชีพทดแทน ทำการเกษตรกรรมปลูกพืชผักไม้ผลเมืองหนาว ภายในศูนย์มีบ้านพัก ลานกางเต็นท์ พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว หลังอาหารคํ่านี้ชมการแสดงของวิถีชีวิตชนเผ่าม้ง และ เผ่าเมี่ยน ของเด็กๆ เยาวชนที่น่ารัก

วันที่สอง 05.00 น.ออกเดินทางจากศูนย์ ไปยังจุดชมวิวทะเลหมอก ที่ “ภูลังกา รีสอร์ท” ที่สามารถชมทิวทัศน์ตระการตาของภูเขาหินปูนในเขตอุทยานแห่งชาติถํ้าสะเกิน สายหมอกขาวพลิ้วไหวหยอกล้อกับขุนเขา ช่างเป็นภาพที่มหัศจรรย์จริงๆ จนกลายเป็นจุดชมทะเลหมอกต้นๆของเมืองไทย และยังได้ชม “พลาสปอร์ต” มีความยาวขนาด 9 ถึง10 คน ยืนถือเรียงกันบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์

ชมงานหัตถกรรมผ้าปักอิ้วเมี่ยน ของ กลุ่มหัตถกรรมลายปักชาวเขาอิ้วเมี่ยน ลวดลายอันละเอียดและยังแฝงไว้ด้วยความหมาย เช่น ลายเช่าหลี จอบั่วสู้ กั้งกือเจ้า กั๊งใหญ่จู๋ ซึ่งยังแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย อาทิ เสื้อ ผ้า กระเป๋า แล้วกลับมายังศูนย์ ที่จะเที่ยวชมโรงเรือนสาธิตโครงการหลวงปังค่าโดยมี นายเสรี พักผ่อน หัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า นำชมการปลูก มะเขือเทศ พริกหวาน เบบี้ฮ่องเต้ เคพกูสเบอรี่ ก่อนกลับภายในศูนย์ ยังมีร้านจำหน่ายพืชผักของเกษตรกรให้ได้เลือกเป็นของฝากอีกด้วย แต่ของฝากที่ขึ้นชื่อเมื่อมาพะเยาก็คือ “ปลาส้ม” ปลาส้มสันเวียนใหม่ แม่ทองปอน เป็นอาหารพื้นเมืองที่ยังนำไปทำอาหารได้หลายแบบจุดแวะพักสุดท้าย “จุดชมวิวทิวทัศน์กว๊านพะเยา” ที่มองเห็นกว๊านพะเยา และมีไดโนเสาร์ตัวโตที่จำลองไว้ให้ได้ถ่ายภาพกันอีกด้วยติดต่อ /ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า บ้านปังค่า ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56110 โทรศัพท์ 054-401023
การเดินทาง/เริ่มต้นจาก พะเยา ผ่านอำเภอดอกคำใต้-อำเภอจุน มุ่งหน้า อำเภอเชียงคำไปตามทางหลวงหมายเลข 1179 เลี้ยวขวาที่ กม.8 เข้าทางหลวง สาย 1148 สายเชียงคำ-น่าน จากนั้น เลี้ยวซ้ายที่ กม.90 ขับต่อไปตามถนน รพช.สถานที่พัก / มีบ้านพักบริการ สถานที่กางเต็นท์ บริการ เต็นท์-ถุงนอน ร้านอาหาร / ร้านอาหาร (ควรติดต่อล่วงหน้า) ร้านกาแฟ

เรื่อง และ ภาพ : ทับทิม มั่นมาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น