จัดกิจกรรมวันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษาจังหวัด ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ การจัดกิจกรรมวันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษาจังหวัด ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน และการบริหารจัดการอาชีวศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น