“นครลำปาง Big Cleaning Day”

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม “นครลำปาง Big Cleaning Day” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง โดยจัดกิจกรรมกำจัดขยะมูลฝอย ล้างทำความสะอาดถนนสายหลัก ฟุตบาท ทางเท้า บริเวณถนนท่าคราวน้อย ถนนเวียงละกอน ถนนฉัตรไชย และถนนบุญวาทย์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทำความสะอาดถนนหนทาง ฟุตบาท ทางเท้า และชุมชน ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้พื้นที่เขตเทศบาลนครลำปาง เป็นท้องถิ่นที่สะอาด สอดคล้องกับคำกล่าวที่ว่า ลำปาง นครแห่งความสุข จังหวัดลำปางสะอาด โดยได้รับความร่วมมือสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่จากวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ห้างสรรพสินค้า BigC ลำปาง บริษัทเชียงใหม่ริมดอย และ อสม. เทศบาลนครลำปาง ในวันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 ณ สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา จ.ลำปาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น