อำเภอสะเมิง เตรียมจัดงานเทศกาลสตรอเบอรี่และของดีอำเภอสะเมิงครั้งที่ 16

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 27 ม.ค.60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายประมวล เครือมณี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และ นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอสะเมิง พร้อมคณะได้ร่วมกันเปิดแถลงข่าว เตรียมความพร้อมการจัดงานเทศกาลสตรอเบอรี่และของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่ 16 ประจำปี 2560 ซึ่งจะจัดขึ้นบริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอสะเมิง ในระหว่างวันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2560 ที่จะถึงนี้ โดยภายในงานจะได้มีการจัดกิจกรรมมากมาย อาทิ การประกวดธิดาสตรอเบอรี่ การประกวดธิดาชนเผ่า การจัดนิทรรศการความเป็นมาของสตรอเบอร์รี่สู่อำเภอสะเมิง การจำหน่ายสตรอเบอรี่และพืชผลทางการเกษตร การแข่งขันส้มตำสตรอเบอรี่ลีลา การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และกิจกรรมบันเทิงต่างๆอีกมากมาย ซึ่งงานในแต่ละปีสามารถสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้สนุกสนานและได้ชิมสตรอเบอรี่สดๆ ที่ส่งตรงจากเกษตรกรอีกด้วย

โดยทาง นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า อำเภอสะเมิง เป็นอำเภอหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ และมีชื่อเสียงเรื่องของสตรอเบอรี่มายาวนาน เนื่องจากมีภูมิประเทศเป็นผู้เขาสลับซับซ้อนอุดมสมบูรณ์ ทให้มีอากาศที่หนาวเย็น ส่งผลให้กลายเป้นแหล่งผลิตสตรอเบอรี่ที่ใหญ่มี่สุดในประเทศไทย สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและประชาชนเป็นอย่างมาก และสตรอเบอรี่ที่นิยมปลูกจะเป็นพันธุ์พระราชทาน 80 ซึ่งเป็นพันธุ์ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานให้กับเกษตรกร โดยมีลักษณะเด่นตรงที่ผลสุกจะเนื้อแน่น และมีสีแดงสด ด้วยเหตุผลเหล่านี้ทางจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ร่วมกับอำเภอสะเมิง จัดงานสตรอเบอรี่และของดีสะเมิง โดยในปีนี้ถือเป้นปีที่ 16 เพื่อเผยแพร่ผลผลิตสตรอเบอรี่ให้กับผู้บริโภคโดยตรง เป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรให้กับเกษตรกร เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอีกด้วย

ทางด้าน นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอสะเมิง กล่าวว่า การจัดงานเทศกาลสตรอเบอรี่และของดีอำเภอสะเมิง นั้นได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาทุกปีในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งในปีนี้ถือเป็นปีที่ 16 ซึ่งในแต่ละปีการจัดงานนั้นก็เพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกสตรอเบอรี่ปลอดสารพิษให้เป็นอาชีพหลักของประชาชนในท้องถิ่น และเพื่อให้ประชาชนในอำเภอสะเมิงมีงานทำอย่างต่อเนื่อง สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนงานการพัฒนายุทธศาสตร์เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง รวมถึงเพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดในการจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์แปรรูปมากยิ่งขึ้น นอกจกานี้ยังเป็นการผลักดันให้อำเภอสะเมิงเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในตัวไปด้วย

ส่วนทางด้าน นายประมวล เครือมณี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์การปลูกสตรอเบอรี่ในจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2559/60 อำเภอสะเมิง มีพื้นที่ปลูกสตรอเบอรี่ จำนวน 6,750 ไร่ ในเขต 7 อำเภอ ได้แก่ สะเมิง แม่วาง ฝาง แม่แจ่ม แม่ริม เมือง และกัลยาณิวัฒนา ซึ่งอำเภอที่ปลูกมากที่สุดคืออำเภอสะเมิง ที่มีพื้นที่ปลูกถึง 4,142 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 61% ของพืนที่ปลูกสตรอเบอรี่ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งคาดว่าจะมีผลผลิตสตรอเบอรี่ออกสุ่ตลาดในช่วงเดือนธันวาคม 2559ไปจนถึง เดือนเมษายน 2560 จำนวน 18,100 ตัน โดยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2558/59 ร้อยละ 35.23 มีผลผลิตเฉลี่ย 2,681 กิโลกรัมต่อไร่ ปัจจุบันได้ทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วประมาณ 4,815 ตัน หรือร้อยละ 26.6 โดยพันธุ์ที่นิยมปลูกในเชียงใหม่คือ พันธุ์พระราชทาน 80 เป็นสตรอเบอรี่รับประทานผลสด มีกลิ่นหอม คล้ายพันธุ์พระราชทาน 70 และ 72 แต่เนื้อผลมีสีสรรสวยงามและรสชาติหวาน ความแน่นเนื้อมากกว่า สามารถเก็บไว้ได้นาน และทนต่อการขนส่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น