พระพรหมมงคล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 เป็นประธานในพิธีถวายนํ้าสรงศพพระครูโสภณธรรมานุวัตร

พระพรหมมงคล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 เป็นประธานในพิธีถวายนํ้าสรงศพพระครูโสภณธรรมานุวัตร (สงคราม อาจิณฺณธมฺโม นธ.เอก, ปธ. 4, พธ.บ.) อายุ 67 ปี อดีตเจ้าคณะอำเภอสารภี อดีตเจ้าอาวาสวัดพระนอนป่าเก็ดถี่ ณ วัดพระนอนป่าเก็ดถี่ ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น