Barber Care ตัดผม ส่งใจกู้ภัยใต้

นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน Barber Care ตัดผม ส่งใจกู้ภัยใต้ เมื่อเวลา 10.00น. วันเสาร์ที่ 28 ม.ค.60 ที่ห้างเซ็นทรัลแอร์พอร์ต ในตัวเมืองเชียงใหม่ โดยการรวมตัวกันของช่างตัดผมฝีมือดีอันดับต้น ๆ ของเชียงใหม่ที่มีจิตกุศลให้บริการตัดแต่งผมเพื่อระดมเงินรายได้ทั้งหมด สมทบทุนและส่งต่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งภายในงานมีผู้มีจิตศรัทธามาร่วมตัดผม บริจาคเงินเป็นค่าตัดผมแต่ละหัวเริ่มต้นที่ 200 บาท หรือมากกว่าตามจิตศรัทธา ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ประชาชนเข้ามาตัดผมพร้อมกับบริจาคเงินอย่างต่อเนื่อง โดยงานจะอยู่บริเวณลานกิจกรรมชั้น 1 โซนลิฟต์แก้ว และจะจัดไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ 29 ม.ค.60 อีก 1 วัน ซึ่งจะมีช่างตัดผมหมุนเวียนกันมาให้บริการตลอดทั้งวัน
ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเปิดรับบริจาคสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภคที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในบริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ภาคใต้ ขณะที่สถานการณ์ภาคใต้เริ่มดีขึ้นมา แต่ยังต้องการความช่วยเหลือเพื่อนำไปเยียวยาฟื้นฟูให้กลับมาเป็นดังเดิมต่อไป สำหรับผู้มีจิตศรัทธาที่มีความประสงค์จะบริจาคเงิน สามารถโอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล ชื่อบัญชี “กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี” เลขที่บัญชี 067-0-06895-0 แต่ในส่วนผู้ที่บริจาคทรัพย์สินอื่นที่ไม่ใช่เงิน ทางสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นผู้รับบริจาคและเก็บรักษาทรัพย์สินที่รับบริจาคไว้และให้จัดทำรายการทรัพย์สินและรายงานยอดรวมทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคแจ้งไปยังสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทราบและออกใบอนุโมทนาบัตรให้โดยเร็วต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น