พระราชทานเพลิงศพ พ่อครูมานพ ยาระณะ จ.ภ. ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ประจำปี 2548

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุเคราะห์ในการพระราชทาน เพลิงศพ และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชทานเพลิงศพ พ่อครูมานพ ยาระณะ จ.ภ. ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน-ช่างฟ้อน) ประจำปี 2548 ณ สุสานสันกู่เหล็ก


พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ในครั้งนี้ หากพ่อครูมานพ ยาระณะ หยั่งทราบด้วยญาณวิถีได้ด้วยประการใดในสัมปรายภพ คงจะมีความปลาบปลื้มเป็นล้นพ้น ในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานในวาระสุดท้ายแห่งชีวิต

ร่วมแสดงความคิดเห็น