พระราชทานเพลิงศพพระเทพวิสุทธิคุณ ( กุศล คนฺธวโร ) อดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่

พระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีพระราชทานเพลิงศพพระเทพวิสุทธิคุณ ( กุศล คนฺธวโร ) อดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ณ เมรุชั่วคราว หน้ากู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ วัดสวนดอก พระอารามหลวง อำเภอเมือง

ร่วมแสดงความคิดเห็น